OVERSÆTTER

Min interesse for sprog stammer nok fra mit allerførste leveår, fordi jeg blev født ind i en familie med to sprog, dansk og islandsk, som jeg var nødt til at lære samtidig. Da tiden kom til at vælge uddannelse, startede jeg på medicin, men interessen for sprog tog overhånd, og jeg endte som cand. mag. i fransk og dansk.


I studietiden blev jeg trænet i at oversætte og arbejde parallelt med to sprog. Senere tog jeg (sideløbende med mit arbejde som lektor på RUC) en tolkeuddannelse på CBS, hvor min interesse for oversættelse blev styrket. Det kom mig senere til gode, således at jeg i mine mange arbejdsår i Sverige fk mulighed for at blive projektleder for et stort forskningsprojekt, som foregik i samarbejde mellem universiteterne i Stockholm og Uppsala:


Translation and Interpreting as a Meeting between Languages and Cultures (“Översättning och tolkning som språk- och kulturmöte”). Projektet var finansieret af den svenske Riksbankens jubileumsfond med et samlet budget på 22 millioner SEK, hvilket tillod os at opbygge et fint internationalt kontaktnet. 


Undervejs lærte jeg meget nyt om oversættelse og kunne udnytte det i min forskning og undervisning. Jeg oversatte artikler og en del mindre tekster. Men tid til at oversætte bøger havde jeg ikke. Det er først i de senere år, jeg har kastet mig over det.


Jeg har fra svensk oversat Björn Larsson: BREVET FRA GERTRUD, som udkom hos Amanda Books i 2021.


I 2024 udkommerValur Gunnarsson: ØRNEN OG FALKEN, som jeg har oversat fra islandsk.